سنگ مرمر باترفلای

سنگ مرمر باترفلای چیست ؟

این مرمر که به نام باترفلای معروف است، دارای نقش های بسیار زیبایی بوده و نقش های اصلی آن در بوک مچ ها و فور مچ ها نمایان می شود.

دارای تنوع نقش و رنگ مختلفی می باشد كه نور را به زیبایی هر چه تمام از خود عبور میدهد که باعث جلوه دو چندان سنگ مرمر باترفلای می گردد.