آفر نوروزی خانه سنگ اونیکس

مجموعه سنگ خانه سنگ اونیکس به مناسبت نوروز 1398 اقدام به ایجاد طرح های تخفیفی سنگ های اسلب نموده است.
در جشنواره نوروزی خانه سنگ اونیکس تنوع سنگ های مرمر همچون سنگ مرمر دیاموند، سنگ مرمر مولتی کار و سنگ مرمر باتر فلای استفاده وجود دارد.